УИХ-ын гишүүн Г.Амартүвшин бүрэн эрхээсээ түдгэлзэх хүсэлт гаргаж залуусын жагсаал үр дүнд хүрч байна.

УИХ-ын гишүүн Г.Амартүвшин нүүр хуудсаараа дамжуулан бүрэн эрхээсээ түдгэлзэx санал гаргалаа.

Түүнийг 2019-2020 онд Хөгжлийн банкны захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллах хугацаанд олгосон, 22 тэрбум төгрөгийн зээл чанаргүй ангилалд багтсан.

Энэ нь өмнөх захирлуудын гарын үсэг зурж олгосон, чанаргүй зээлийн нийт дүнгээс бага боловч түүнийг эрх мэдэл, албан тушаалаа ypвуулан ашиглаж, ойр дотнын хүмүүстээ зээл олгосон байж болзошгүй гэх мэдээлэл гарсан юм.

Тэрээр Хан-Уул дүүргээс сонгогдон, УИХ-д анх удаа гишүүнээр ажиллаж байгаа юм.

УИХ-ын гишүүн Г.Амартүвшин бүрэн эрхээсээ түдгэлзэх хүсэлт гаргаж залуусын жагсаал үр дүнд хүрч байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *