2004 онд 42 мянган төгрөгөөр ийнхүү ширээ дүүрэн хүнс бараа авдаг байж ээ. Энэ үед доллар…

Монгол: 2004 онд 42 мянган төгрөгөөр ийнхүү ширээ дүүрэн хүнс бараа авдаг байж ээ, мөн 42,000 төгрөг $40 той тэнцдэг байсан байна.

Өнөөдөр, 2022 онд 42 мянгаар наад талын ууттай махыг ч авах боломжгүй цаг үе ирж. Дээрээс нь хэлэхэд 42000 төгрөг $13 тэнцэх бөгөөд, эсрэгээрээ $40 нь 122,000 төгрөгтэй тэнцэж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *