Хөтлөгч Чойжоо: Хар Сарнайгийн Амараа мөнгөө яаваа, мөнгөгүй домог хэмээн…

UBS телевизийн хөтлөгч Ц.Чойжилсүрэн буюу Чойжоо сошиал орчинд тун идэвхтэй нэгэн. Тэрээр өөрийн цахим хуудаснаа бухимдангуй зүйл нийтлэв.

Тэрбээр өөрийн цахим хуудаснаа “Хар Сарнай Амраа мөнгөө авьяаа, Мөнгөгүй домог” хэмээн нийтэлжээ. Энэ нь магадгүй олон ч хүний дургүйг хүргээд авсан юм.

Үүнийгээ тэрээр тайлбарлахдаа өгөхгүй удаад аргаа бараад ингэж бичиж байна хэмээн тайлбарлажээ. Учир шалтгаан нь удахгүй мэдэгдэх бизээ.

Хөтлөгч Чойжоо: Хар Сарнайгийн Амараа мөнгөө яаваа, мөнгөгүй домог хэмээв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *