Г.Алтангийн ар гэр: Монголд xaгалгаа хийлгэснээс болж нac бapсан гомдолтой байна.

“Алтжин” группийн захирал Г.Алтан өнгөрсөн хоёрдугаар сарын 28-ны өдөр ө в ч н и й улмаас тaaлaл төгссөн билээ. Taлийгaач тухайн өдөр xaгалгаанд орсон бөгөөд xaгалгааны дараах хүндрэлээс үүдэн нac бapсан талаар эх сурвалж мэдээлсэн.

Г.Алтангийн биеийн байдал сүүлийн жилүүдэд хүнд байсан бөгөөд гадны улсад эмчлүүлэх шаардлагатай байжээ. Тиймээс түүний өмгөөлөгч Д.Наранцэцэг “Г.Алтанд холбогдох хэргийг тусгаарлаж шийдвэрлүүлэх, мөн түүнд авсан “Монгол Улсын хилээр гарахыг хязгаарлах” хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлүүлэх тухай хүсэлтийг шүүхэд удаа дараа гаргаж байсан байна.

Тодруулбал 2021 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн зарлагдсан шүүх хуралдаанд шүүгдэгч Г.Алтан болон түүний өмгөөлөгч Д.Наранцэцэг нараас шүүгдэгч Г.Алтанд холбогдох хэргийг тусгаарлаж шийдвэрлүүлэх, мөн түүнд авсан “Монгол Улсын хи лээр гарахыг хязгаарлах” хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлүүлэх хүсэлтийг гаргасныг шүүх хүлээн авахаас татгалзаж, шүүх хуралдааныг хойшлуулсан байдаг.

Мөн өмгөөлөгч Д.Наранцэцэг шүүгдэгч Г.Алтанд авсан “Монгол Улсын хилээр гарахыг хязгаарлах” хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээг өөрчлүүлэх тухай хүсэлтийг шүүхэд дахин гаргасныг 2022 оны хоёрдугаар сарын 11-ний өдөр нээлттэйгээр хянан хэлэлцэж, хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзаж шийдвэрлэсэн байна.

Эх сурвалжийн мэдээлж буйгаар тухайн үед шүүх шүү гдэгч Г.Алтан болон түүний өмгөөлөгчийн хүсэлтийг хүлээж аваагүй учир та лий гаач гадны улсад эмчилгээ хийлгэж чадаагүй аж. Улмаар эх орондоо хагал гаанд орсон ч хага лгааны дараах хүн дрэлийг даалгүй на с ба рсан байна.

Тиймээс ч эл асуу далд та лийга ачийн ар гэрийнхэн гомд олтой байгаа ажээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *