Томуугийн өвчлөл дээд цэгтээ хүрсэн тул хүүхдүүдээ сургууль, цэцэрлэгт явуулахгүй байхыг зөвлөжээ.

Хүүхдийн эмч томуугийн өвчлөл дээд цэгтээ хүрсэн тул хүүхдүүдээ болж өгвөл долоо хоногтоо сургууль цэцэрлэгт нь явуулахгүй байхыг зөвлөжээ. Хэдий ковидын халдварын тоо тохиолдол буурч байгаа ч томуугийн халдвар өвчлөл дээд цэгтээ хүрчээ.

Ялангуяа хүүхдүүд олноор ө в ч и л ж байгаа тул дээрх зөвлөгөө зөвлөмжийг гаргажээ. Тодруулбал, энэ долоо хоногтоо хүүхдээ сургууль цэцэрлэгт нь явуулахгүй гэрээр нь харж байлгахыг хүсчээ. Эх сурвалж: alim.mn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *