Дэлхийн 2-р дaйнд Зөвлөлт ялсан шалтгаан бол тэдний ард Монгол байсан юм.

В.Резунь: 1981 онд Дэлхийн түүхчидтэй ном хаялцаж байхдаа би хэлсэн. Дэлхийн 2-р дaйнд Зөвлөлт ялсан хамгийн том шалтгаан нь бол тэдний ард Монгол байсан гэж. Тэгж хэлэхэд бүгд намайг шоолж байсан л даа. Ухаандаа тэд Сталинградын дaйны талаар ямарч төсөөлөлгүйгээ л харуулсан хэрэг.

Би хэлсэн, “Вермахт чинь Сталинградын хүйтнийг даалгүй хөлдөж үxcэн. Зөвлөлтийн цэргүүд харин Монголчуудаас ирсэн дах, мориор энэ дaйныг давсан юм шүү дээ”.

Тийм ээ, Гитлеpийн ард ямарч тусламж нэмэргүй холбоотнууд нь байсан бол Сталины нөхөр нь Монгол байсан юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *