Нийслэл болон орон нутгийн бүх сурагч дөрөвдүгээр сарын 1-нд хичээллээд долоо хоног амарна.

2021-2022 оны хичээлийн жил гурван улиралтай байгаа.

Сурагчид эхний улиралд 16 долоо хоног хичээллэж, арванхоёрдугаар сарын 18-наас амарсан. Харин хоёрдугаар улирлын хичээл нь өнгөрсөн сарын 14-нд эхэлсэн билээ.

Энэ улирлын хичээл долоон долоо хоног явагдаж нийслэл болон орон нутгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид 2022 оны дөрөвдүгээр сарын 2-ноос амрах юм байна. Амралт долоон хоног үргэлжилснээр дөрөвдүгээр сарын 11-нд гуравдугаар улирлын хичээл эхэлнэ.

Нийслэл болон орон нутгийн бүх сурагч дөрөвдүгээр сарын 1-нд хичээллээд долоо хоног амарна

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *