Дaйны голомтод байгаа Монгол оюутнуудад та нар амь амиа бодоорой гэсэн.

Ийглийн мэдээгээр Украйнд дaйны голомтод байгаа Монгол оюутнууд ярьж байна: “Биднийг танай улсаас албан ёсоор нэгдсэн зохион байгуулалтаар иргэдээ татаагүй л бол явуулахгүй, сургуулиас хасна гэсэн.

Бид өөрсдөө Украйнаас явах хүсэлтээ өгсөн ч, танай улс хүсэлт ирүүлэхгүй бол хамаарахгүй гэсэн. Харин бид зүүмээр албаны хүмүүстэй хуралдахад та нар амь амиа бодоорой гэсэн, бид цуглачихсан хаачихаа мэдэхгүй байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *