Цэрэн: Утааны тухай дугарч ТББ-аараа их хэмжээний мөнгө авсан хүн одоо дугарах ёстой.

“Цэнхэр үст” гэгддэг Цэрэн утааны эсрэг тэмцэж байсан Пүрэвхүүгийн талаар ийнхүү хэлжээ. “Олон нийтийн нэрийн өмнөөс Утааны тухай дугарч ТББ хүртэл бүртгүүлж ТББ аараа их хэмжээний мөнгө Засгаас авсан хүн одоо жинхэнэ дуугарах ёстой. Энэ бол зарчим! Гэр бүлээрээ утааны ачаар Цалин пүнлүү, санхүүжилт авч утааны ашгийг ард олны өмнөөс хүртсэнийх нь хувьд Олон нийт өөрсдөө Пүрэвхүүгээс шаардах ёстой.

Тэр одоо Ерөнхийлөгчийн туслах учраас бид шаардах үүрэгтэй!” гэсэн байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *