Гурав гурваараа талцаж зoдoлдcoн Mонголчуудын талаар солонгосын хэвлэлүүд шуугиж эхэллээ.

Хэ.ргийг тодруулбал, энэ сарын 2-ны 03:20 цагийн орчимд зургаан монгол иргэн хоорондоо зо.долдож эхэлсэн аж. Зо.доон 10 минут орчим үргэлжилсэн бөгөөд хажуугаар нь өнгөрч явсан хүний дуудлагын дагуу ца.гдаа нар хэ.ргийн газарт ирэхэд хоёр нь зу.гтсан байжээ.

Ингээд ца.гдаагийн алба хаагчид хэ.ргийн газарт байсан дөрвөн хүний мэдүүлгийг авсны эцэст гурав гурваараа та.лцан зо.долдсо.ныг нь олж тогтоосон байна. Монгол иргэд бүгд со.гтууруул.ах ундаа хэ.рэглэсэн байсан бөгөөд такси хүлээж байх үеэрээ ма.ргалд.аж эхэлжээ.

Албаны эх сурвалж энэ талаар “Хэн нь гэ.мт хэ.рэгтэн, хэн нь хо.хиро.гч болохыг я.лгах.ад бэрх байна. Бид зо.доонд оролцсон монголчуудын хэн болох, хаана байрлаж байгааг нь тогтоосон бөгөөд хэ.ргийг үргэлжлүүлэн ша.лгаж байгаа” хэмээн мэдээлсэн юм

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *