Иргэн Д.Мөнх-Эрдэнэд таслан сэргийлэх арга хэмжээ авлаа.

Чингэлтэй дүүргийн э.рүүгийн хэ.ргийн анхан ша.тны ш.үүхээс Консул асан Д.Мөнх-Эрдэнэд таслан сэргийлэх арга хэмжээ авсан байна. Чингэлтэй дүүргийн э.рүүгийн хэ.ргийн анхан шатны ш.үүх Нийслэлийн пр.окуро.рын газраас ирүүлсэн саналыг үндэслэн иргэн Д.Мөнх-Эрдэнэд та.слан сэ.ргийлэх арга хэмжээг авч,

хилээр гарахыг нь хо.ригло.сон шийдвэрийг гаргажээ. Тодруулбал, Нийслэлийн пр.окуро.рын газраас түүнийг Ерөнхий консулаар ажиллаж байхдаа гаргасан санхүүгийн зө.рчил шинжээчдийн дү.гнэлт, мө.рдөгчдийн шалгалтын дүнд Э.рүүгийн х.уулийн дагуу шийдвэрлэгдэх гэ.мт үй.лдэл хэмээн үзэж я.ллагдагч.аар татаад байгаа юм.

Ш.үүхийн та.слан сэ.ргийлэх арга хэмжээний талаар иргэн Д.Мөнх-Эрдэнэ “Надад та.слан сэ.ргийлэх арга хэмжээ авсан ш.үүгч, пр.окуро.р нарыг олон улсын хүний эрхийн байгууллагад хандана. Европын холбооны суурин төлөөлөлөгчийн газар, НҮБ-д хандана” гэлээ.

Эргэн сануулахад, Д.Мөнх-Эрдэнийг дараах үйлдэлд я.ллагдагч.аар татсан байдаг. -БНХАУ-ын Хөх хотод Ерөнхий консул байхдаа 2017-2019 онд байрны түрээсийг төсвөөс гаргуулсан. -Жил бүр төсвөөс 80 мянган юань гаргуулж, өөртөө давуу байдал бий болгосон. -2016-2019 онд хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг төсвөөс гаргуулж өөртөө давуу байдал бий болгосон.

Ерөнхий консул Хятадаас Монгол руу галт тэргээр ирэх журамтай атал Д.Мөнх-Эрдэнэ 2018 онд онгоцоор гэр бүлийн хамт зорчиж өөртөө давуу байдал бий болгосон. -2018 оны зургадугаар сард Консулын газрын гурван автомашиныг шинэчилсэн бүртгэлд хамруулсан байхад 2018 оны долдугаар сарын 31-нд БНХАУ-ын иргэнтэй ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулсан гэж ашиглуулсан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *