Иргэн Д гэгч амиа xopлоод зугтжээ.

Амиа xopлох явдлыг ойлгох нь, Дэлхий даяар жил бүр 800 000 гаруй хүн амиа е г ү ү т г э д э г байна. Энэ нь 40 секунд тутамд дэлхий дээр хэн нэгэн хүн амиа xopлож байна гэсэн үг юм. Амиа xopлох гэдэг нь эмзэг сэдэв ба зарим улс оронд хууль бус байдаг тул үүнийг нуун дарагдуулах тохиолдол их байдаг учраас бодит тоо баримт нь үүнээс ч олон байх магадлалтай.

Амиа xopлох явдал 15-29 насны хүмүүсийн нac бapaлтын хоёр дахь шалтгаан болдог. Ихэнх оронд 70-аас дээш насны хүмүүс амиа xopлосон тоон үзүүлэлт хамгийн өндөр байдаг байна. Амиа xopлох нь шууд эсвэл шууд бус замаар нийгмийн дийлэнх хэсэгт нөлөөлдөг.

Аюулын дохиo, Амьдралд тулгарах саад бэрхшээл хэрээс маань хэтэрсэн мэт санагдах үед бид ихээхэн дарамтад ордог. Сэтгэл санааны зовлон шаналал дааж давшгүй мэт санагдах үед хүний ухаан санаа уймарч, улмаар ү х э л бол цорын ганц сонголт гэж үзэхэд хүргэдэг.

Тэд хэн ч өөрсдөд нь тусалж чадахгүй гэж боддог тул нийгмээс өөрсдийгөө тусгаарлаж, гарцгүй, найдваргүй гэсэн мэдрэмж нь улам бүр даамжирч, улмаар амиа xopлохыг цорын ганц гарц гэж бодоход хүрдэг.

Хэн нэгэн хүнд дараах ноцтой шинж тэмдгүүдийн аль нэг нь илэрвэл бид сэтгэцийн эмнэлэг эсвэл цагдаа гэх мэт яаралтай тусламж үзүүлэх байгууллагад хандах хэрэгтэй. Үүнд:

Өөрсдийгөө гэмтээх эсвэл амиа xopлоно гэж заналхийлэх

Өөрсдийгөө е г ү ү т г э х арга зам, хэрэгслийг эрж хайх

Ү х э х, нас б а р а х эсвэл амиа х о р л о х талаар ярих эсвэл бичих

Дараах шинж тэмдгүүд амь н а с а н д аюултай биш ч ийм шинж тэмдэг илэрч байгаа хүнд ойртон дотносож, тусламж үзүүлэх ёстой.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *