Газар хөдлөлтийн үед иргэдийн түр цугларах цэгийн байршилууд.

Газар хөдлөлтийн гамшгийн аюулын үед ард иргэдийг өөрийн гэр болон тухайн мөчид байгаа газрынхаа ойролцоох түр цугларах цэгт очихыг зөвлөдөг. Нийслэлийн хэмжээнд түр цугларах нийт 110 талбайн мэдээллийг хүснэгтээр та бүхэнд хүргэж байна.

Налайх дүүрэг

Сүхбаатар дүүрэг

Сонгино хайрхан дүүрэг

Багахангай дүүрэг

Хан-Уул дүүрэг

Чингилтэй дүүрэг

Баянзүрх дүүрэг

Багануур дүүрэг

Баянгол дүүрэг

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *