“Цалинтай ээж”-ийн 50,000₮-ийг 200,000₮ болгох санал гаргажээ. Дэмжиж байвал “ЭНД” дap.

Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар Сар болгон олгогддог “Цалинтай ээж” 50.000 төгрөгийг 200.000 төгрөг болгох санал гаргажээ. Эх сурвалж: MEDEE.XYZ

Монгол Улсын хүн амын өсөлт, төрөлтийг дэмжих бодлогын хүрээнд Эхэд тэтгэмж, хөнгөлөлт олгох тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалын төслийг хэлэлцэн хуулийн төслийг боловсруулан Засгийн газрын хуралдаанаар баталсан.

Төслийн үзэл баримтлалд тусгаснаар 0-3 насны хүүхдээ асарч байгаа эхэд улирал бүр цалин олгох “Цалинтай ээж” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь 100 хувьтөрөөс хариуцах, мөн 3 ба түүнээс олон хүүхэдтэй өрх ТОЛГОЙЛСОН ЭХ /ЭЦЭГ/-Т хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр улирал бүр дэмжлэг үзүүлэхээр тусгасан.

Манай улсын нийт өрхийн 72.8 хувь нь 1-2 хүүхэдтэй юм байна. Иймд нэг өрхөд ногдох хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх, олон хүүхэдтэй өрхийг дэмжих нь зүйтэй гэж Засгийн газар үзэж сар болгон олгогддог 50,000 төгрөгийг 200,000 төгрөг болгох санал гаргалаа.

Ингэснээр Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан “Цалинтай ээж” хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх юм. Эх сурвалж: MEDEE.XYZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *