22 хүний нэрсийг зарлаж оффшop бүсээс хөрөнгийг нь татаж эхэллээ. ЭНД ДAPЖ харна уу.

22 хүний нэрсийг зарлаж 17 тэрбум долларын хөрөнгийг оффшop бүсээс оруулж иржээ. Эхнээсээ овтшаарнуудын мөнгө орж ирж байгаа юм байна. Өрх бүрт 1 сая төгрөг өгөх Ерөнхийлөгчийн саналыг дэмжиж байвал шэ_йр хийгээрэй.

Оффшop данстнуудыг та бүгдэд хүргэж байна.

МУ-ын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Их Хурлын индэр дээрээс Сү.Батболд төрийн эр_гэлт хийж байна хэмээн зарлаж байсан нь саяхан.

Мөн түүнтэй холбоотой маш их хэмжээний нууц хөрөнгийг олон улсад хурааж байгаа тухай мэдээлэл гарч эхэлсэн билээ. Ингээд тэр хүнээс эхлэн харь дансанд оршин буй эх орныхоо хаалгыг тогшиж буй Монголын баялаг хүлээж байна.

Энэхүү мэдээллийг бид та бүхэнд эргэн сурвалжилах болно.

Эх сурвалж: Bayarsaikhan Sharav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *