10-р сарын хүүхдийн мөнгө энэ сард орохоор боллоо. Учир нь…

Цахим сүлжээнд Хүүхдийн мөнгө, жирэмсэн эхийн 40,000₮, цалинтай ээжийн 50,000₮ хэзээ орох бол хэмээх асуулт олонтоо байна. Тэд энэ сарын 20-ны өдөр дээрх халамж орно гэдэг үнэн үү гэж ихэд асуусан тул бид энэхүү асуултыг холбогдох албаны хүнээс тодрууллаа.

Нийгмийн халамж үйлчилгээний мэдээллийн төвийн хэлснээр 10 сарын хүүхдийн мөнгө энэ сарын 20-ны өдөр орно гэлээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *