Өнөөдөр бол эмэгтэйчүүдийн дотooжoo тайлах өдөр.

Өнөөдөр буюу зургадугаар сарын энэ өдөр зарим орны эмэгтэйчүүд дoтooж өмсдөггүй юм байна. Тухайлбал Их Британи, Ирланд зэрэг улсыг нэрлэж болох ажээ.

Дэлхийн 1-р дaйны дараа эмэгтэйчүүд ажил, амьдралын хүнд нөхцөлийн улмаас дотоожоо тайлалгүй удаан явснаас үүдэж нөхөн үржихүйн эрхтний өвчин тусдаг байсан гэх. Харин орчин үед бариу дoтooж өмсөх нь эмэгтэйчүүдийн тав тухтай байдалд ихээхэн төвөг учруулдаг гэдэг үүднээс, “Дотooжoo тайлах” уриалгууд ч гардаг болжээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *