Энэ coнгyyлиар 3 нэр дэвшигч дэвшиж буй ч иргэн танд 6 сонголт байна.

Энэ coнгyyлиар 3 нэр дэвшигч дэвшиж буй ч иргэдэд 6 сонголт байна.

У.Хүрэлсүхийг сонгож дугуйлах

С.Эрдэнийг сонгож дугуйлах

Д.Энхбатыг сонгож дугуйлах

Coнгуулийн байранд очоод хэнийг ч сонгож дугуйлахгүй байх. Бидний хэлдэгээр “цагаан сонголт” хийх. Хангалттай олон хүн цагаан сонголт хийгээд нэр дэвшигчийг 50+1 хувийн санал авахуулахгүй байх юм бол дахин coнгууль болно. Цагаан сонгуулийг хуулиар зөвшөөрдөг бөгөөд ирцэд тооцдог.

Сонгуулийн байранд очоод хоёр юм уу гурван хүн дугуйлж саналаа ү_хүүлэх. Хүчингүй санал гэсэн үг. Энэ хэнд ч хэрэггүй. Ирцэд ч оруулдаггүй. Санал өгөөгүйтэй адил гэсэн үг.

Санал өгөхгүй байх. Хүмүүс coнгуульдаа очихгүй санал өгөхгүй байх тохиолдол юм. Ингэх тусам Монгол Ардын намд ашигтай байдаг бөгөөд тэдний хатуу дэмжигч хэсэг олонх болдог учиртай.

За тэгээд сонгогч таны сонголт мэргэн байг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *