8 үхэр, 24 хонь ямаа xyлгайлахыг эрүүгийн хуулинд зөвшөөрчээ.

8 үхэр, 24 хонь ямаа xyлгайлахыг эрүүгийн хуулинд зөвшөөрчээ. Тэгвэл энэ асуудлыг холбдох албаны хүнээс тодруулав. 8 үхэр, 24 хонь ямаа xyлгайлахыг эрүүгийн хуулинд зөвшөөрсөн гэх ташаа мэдээллийг MNC олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд цацсан байгаа нь гэмт хэ_рэгт уриалсан маш ноцтой асуудал.

Эрүүгийн хуулиар ямар ч гэмт хэ_рэг, гэмт үйлдлийг зөвшөөрөөгүй…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *