6-р сарын хүүхдийн мөнгө энэ сард орохоор боллоо. Учир нь…

Цахим сүлжээнд Хүүхдийн мөнгө, жирэмсэн эхийн 40,000₮, цалинтай ээжийн 50,000₮ хэзээ орох бол хэмээх асуулт олонтоо байна. Тэд энэ сарын 20-ны өдөр дээрх халамж орно гэдэг үнэн үү гэж ихэд асуусан тул бид энэхүү асуултыг холбогдох албаны хүнээс тодрууллаа.

Нийгмийн халамж үйлчилгээний мэдээллийн төвийн хэлснээр 6 сарын хүүхдийн мөнгө энэ сарын 20-ны өдөр орно гэлээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *