АНХААР! Цахим худалдаагаар 42.5 сая төгрөгийн залилангийн гүйлгээ хийгджээ

Монгол банкнаас 2020 оны 3-р  улирлын  төлбөрийн системийн тоон үзүүлэлтийн тайлангаа танилцуулж

₮ карт 41 удаагийн үйлдлээр 5.3 сая төгрөг

Виза карт 90 удаагийн үйлдлээр 42.9 сая төгрөг

ЮнионПэй 25 удаагийн үйлдлээр 11.8 сая төгрөг

Американ экспресс 4 удаагийн үйлдлээр 146.9 мянган төгрөг.

ПОС 20 удаагийн үйлдлээр 1.6 сая төгрөг

ATM/CRM 54 удаагийн үйлдлээр 16.2 сая төгрөг

Цахим худалдаа 86 удаагийн үйлдлээр 42.5 сая төгрөгийн залилангийн гүйлгээ тус тус хийж 160 удаагийн үйлдлээр 60.2 сая төгрөгийн залилангийн гүйлгээ хийсэн нь 2019 оны III улиралтай харьцуулахад гүйлгээний тоо 48 хувиар дүн нь 155 хувиар  өссөн үзүүлэлт гэж мэдэгдлээ. Иргэд та бүхэн гүйлгээ хийхдээ хянуур болгоомжтой байхыг сануулж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *