Ховд аймагт гэрээр өөрийгөө эмчилсэн иргэнд хуулийн хариуцлага хүлээлгэв.

Ховд аймагт өөрийгөө гэрээр эмчилсэн 2 иргэнийг тагнуулын байгууллага илрүүлжээ. Тухайн иргэдэд зөрчлийн хуулиар арга хэмжээ авах болсныг Аймгийн засаг дарга хурандаа Б.Дүгэржав анхааруулав.

Бид яг яах ёстой юм бэ? Өөрийгөө эмчилж болохгүй юм уу?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *