Хугацаат цэргийн албыг татан буулгая. Цэрэг татлагыг сайн дурынх болгож маш өндөр шаардлага дор…

Хугацаат цэргийн албыг татан буулгая. Мэргэжлийн бөгөөд сайтар техникжсэн, өндөр чанартай, цомхон армитай болъё. Иргэн бүрээ тулалдах чадвартай, сахилга баттай болгож зэ всэглэх эрх, боломжийг олгох нь зөв.

Монголд иргэн бүр нь цэрэг байсан учир хэдэн мянганы турш төв азийн цээжинд хүчирхэг гүрэн байсаар ирсэн.

Цэрэг татлагыг сайн дурынх болгож, сэтгэл зүй, бие бялдарын тодорхой шаардлага тавьж босго өндөр болгох хэрэгтэй.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *