Бодит байдал ийм л байна. Гурав хоногийн ажлын хөлс…

2021 оны 4-р сарын 7-ны өдөр цахим орчноор БЗД-ийн вакцинжуулалтад 3 хоног ажиллаж, 1340 цагдаагийн алба хаагчийг вакцинжуулсан цалин орлоо гэсэн мэдээлэл цахим орчинд тарж олон нийтийн дургүйцлийг хүргэсэн тохиолдол гарлаа.

Энэхүү олгосон 17,006 төгрөг нь ТҮЭМ-6,3 болох 842,702 төгрөгийг зохих журмын дагуу 1 цагийн цалин хөлсийг 1,5-аар тооцон нийтдээ 3 цагийн илүүдэл хөлсийг олгосон болно. Харин үндсэн цалинг тухайн хүний ажиллаж байгаа албан байгууллага олгох зохицуулалт үйлчилж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *