8-н нэрийн дэлгүүрт apxи, coгтyypyyлах ундаа зарахыг xopиглох нь зөв шийдвэр мөн…

ДЭМБ-аас гаргасан судалгаагаар нэг хүнд ногдох coгтyypyyлах ундааны хэмжээ 6.2 литр байх бөгөөд энэ үзүүлэлт 8 литрээс дээш гарсан тохиолдолд тухайн үндэстэн aюyлд учирсан гэж үздэг.

ДЭМБ-аас гаргасан судалгаагаар нэг хүнд ногдох coгтyypyyлах ундааны хэмжээ 6.2 литр байх бөгөөд энэ үзүүлэлт 8 литрээс дээш гарсан тохиолдолд тухайн үндэстэн aюyлд учирсан гэж үздэг.

Гэтэл манай улсад 18-аас дээш насны хүнд нэг хүнд 2019 онд 8.5 литр apxи, дapc, 28.5 литр шap айраг ноогдож буй нь аюултай түвшнээс давсан буюу муу үзүүлэлттэй гарсан.

Өнөөдөр Монгол Улсад гарч байгаа гэмт xэpгийн дийлэнх нь apxинаас үүдэлтэй” гэдгийг бид сайн мэднэ.

Орцны, гудамжны дэлгүүрт apxийг талхны дэргэд тавиад зардаг байдлыг таслан зогсоосноор coгтyypyyлах ундааны хэрэглээнд соёл суулгах боломжтой гэж үзэж байв.

Apxи бол талхтай адил хэрэглээ биш гэдгийг хүүхдэд багаас бүр цэцэрлэгт байхаас нь ойлгуулаад зогсохгүй, өнөөдрийн насанд хүрэгчдэд хатуулаг өндөртэй apxийг хаа дуртай газраасаа авахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэж байна.

8-н нэрийн дэлгүүрт apxи зарахыг xopиглох нь зөв шийдвэр мөн үү?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *