Ерөнхийлөгч В.Путин Монгол Улсын Ерөнхийлөгчтэй биечлэн уулзхаас татгалзжээ

Монгол улсын ерөнхийлөгч ЗХУ руу айлчлал хийхээр хүсэлт гаргасан ч татгалзсан талаар мэдээлэл ОХУ гаргасан байна.Үүнийг орчуулбал:

Мэргэжлийн зүгээс Халтмаа Баттулгын энэ мэт мухардмал байдал түүний ОХУ-д хийхээр төлөвлөсөн айлчлалын хувь заяанд нөлөөлж байгаа гэж үзэж байна.

Эх сурвалж:Zarig.mn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *