11 аймгийн сургууль, цэцэрлэгийг 512 сая төгрөгөөр халдваргүйжүүлнэ

Боловсрол шинжлэх ухааны сайд коронавирусний халдвар бүртгэгдсэн, эрсдэл өндөр байгаа 11 аймгийн сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг цаг алдалгүй зохион байгуулахад зориулж, 512 сая төгрөгийг шийдвэрлэжээ.

Бүх аймгийн Засаг дарга нар гаргасан төсвийг үр дүнтэй, зориулалтын дагуу зарцуулахад хяналт тавьж ажиллахыг БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгалан санууллаа.

Боловсрол шинжлэх ухааны сайд коронавирусний халдвар бүртгэгдсэн, эрсдэл өндөр байгаа 11 аймгийн сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг цаг алдалгүй зохион байгуулахад зориулж, 512 сая төгрөгийг шийдвэрлэжээ.

Бүх аймгийн Засаг дарга нар гаргасан төсвийг үр дүнтэй, зориулалтын дагуу зарцуулахад хяналт тавьж ажиллахыг БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгалан санууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *