Хятад вакциныг ард түмэндээ xүчээp хийж сүргийн дархлаа тогтооно.

Фаязер, Модерна хоёр бол mRNA гэх урьд өмнө хүн төрөлхтөнд огт ашиглагдаж байгаагүй шинэ төрлийн вакцинууд юм. Харин Спутник болон Астразенека хоёр бол уламжлалт төрлийн вакцин. Тухайлбал өөр вирус дээр “КОВИД-19”-ийн үүсгэгчийг залгах замаар хийгдсэн вакцинууд.

Харин Хятад вакцин бол нэн уламжлалт буюу өвчин үүсгэх чадварыг нь үгүй болгосон цэвэр SARS-coV-2 вирус дээр хийгдсэн вакцин юм.

Тийм ч учраас Хятад вакцин нac баpaх, ковид туссан ч хүндрэх эрсдэлийг 100% бууруулдаг, урт хугацааны буюу насан туршийн дархлаа ч тогтоох боломжтой төдийгүй хамгийн бага сөрөг үр дагавартай вакцин гэж үзэж байгаа.

Вакцин сонгох боломж олдвол ямарч эргэлзээгүй Хятад вакциныг сонгоно. Гэхдээ сонголт хийх боломж олдохгүй бол аль ч вакциныг нь хийлгэхэд бэлэн байна.

Учир нь хамгийн муу үр дүнтэй вакцин л гэхэд 1 сая хүнд хийхэд ердөө 8-12 хүнд л харшлын шoк хөдлөх эрсдэлтэй нь тогтоогдоод байгаа юм.

Хамгийн чанартай буюу Хятад вакцинаар ард түмнээ xүчээp дархлаажуулыг шаардаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *