Сэлэнгэ аймаг руу зорчих хөдөлгөөнийг 3-р сарыг дуустал хязгаарлажээ

Улаабаатар болон бусад голомттой бүсүүдээс Сэлэнгэ аймгийн онцгой комиссоос тогтоол гаргаж 3 дугаар сарын 31-ийг дуустал сунгасан байна.

Ингэхдээ Сэлэнгэ аймгийн иргэдийг 72 цагийн дотор өгсөн PCR шинжилгээний хариуг үндэслэн нэвтрүүлэх ба гэрийн ажиглалтад долоо хоног тусгаарлана гэв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *